Servitization er fremtiden

Om Servitize.DK

Servitization er industrivirksomheders transformation fra primært at være en produktleverandør til i højere grad at sælge services knyttet til produkterne. Formålet med servitization er at forbedre indtjeningen, forlænge produkters levetid i markedet, skabe mere konkurrencedygtige virksomheder og skabe et tættere bånd mellem kunde og leverandør.

Ambitionen med Servitize.DK er, at flere små og mellemstore virksomheder (SMVer) omfavner mulighederne i servitization, og dermed styrkes i den internationale konkurrence, hvor serviceydelser målrettet kundens behov bliver en stadig mere central konkurrenceparameter. Projektet har således stor fokus på operationalisering i den enkelte virksomhed af eksisterende viden på området.

Formål

Formålet med Servitize.DK er at løfte konkurrenceevnen, vækst og værdiskabelsen blandt danske industrielle SMVer gennem en øget udbredelse af produkt-service forretningskoncepter i virksomhederne. Værdiskabelsen skal være ”additionel”, det vil sige set i forhold til en situation, hvor de ikke havde deltaget i aktiviteterne.

Den primære målgruppe for Servitize.DK er industrielle SMVer med mellem 20 – 250 ansatte. Servitize.DK løber i perioden 2019-2022.

Aktivitetsspor

Servitize.DK består af tre spor, der hver for sig og tilsammen understøtter projektets ambition om at flere SMVer omfavner servitization.

Transform

Servitize.DK Transform står centralt i projektet. Transform består af gennemførelsen af 120 virksomhedstilpasset udviklingsforløb med afsæt i virksomhedernes behov, udfordringer og potentialer i implementeringen af produkt-service forretningsmodeller. Et forløb består typisk af fem workshops, der tilpasses situationen i den enkelte virksomhed.

Forum

Servitize.DK Forum er programmets netværks-, formidlings-, og videndelingsplatform. Formålet med Servitize.DK Forum er at udbrede viden om servitization bredt blandt små og mellemstore danske fremstillingsvirksomheder, facilitere netværk, og sætte servitization på den offentlige dagsorden.

Research

Servitize.DK Research understøtter forskningsbehovet på området i tæt samspil med de virksomhedsnære aktiviteter og med inddragelse af virksomhedscases. Research udgøres af to ben, en følgeforskning af Transform-forløbet ved Aarhus Universitet BTECH for at sikre optimal udvikling af virksomheders konkurrenceevne. På CBS fortsætter man med sine servitization-forskningsaktiviteter og -transformationsprocesser i 20 virksomheder.

Transform-forløbet

Et virksomhedstilpasset transform-forløb består typisk af fem faser:

Kortlægning af virksomheden samt dens konkurrenter og kunder – hvilke behov hos deres kunder skal de forsøge at opfylde?

Beskrivelse af målsætningen og det commitment som virksomheden ønsker at sætte for forløbet samt hvilke behov de vil fokuserer på.

Udvikling og udvælgelse af ideer til hvordan virksomheden kan imødegå det behov de fokuserer på. Her kigges der også på relevante teknologier.

Eksperimenter med udvalgte ideer hvor der indhents feedback fra kunderne. Der kan eksperimenteres med flere forskellige ideer og derefter tiljustere.

Efter at have udviklet, udvalgt og eksperimenteret, tages løsningen videre i virksomheden. Tilgangen til serviceudvikling kan også forankres.

Hør mere om et forløb med Servitize.DK

Mød vores Servitize.DK-konsulenter

Troels B. Andersen

Andrew Hoff

Ved at koble data, serviceydelser og produkter i nye koncepter og forretningsmodeller, kan klassiske ordreproducerende virksomheder blive fremtidens integrerede servicevirksomheder. Denne transformation er afgørende for Danmarks fremtid og kan kun løftes i bredt samarbejde med de mest kompetente aktører – og de er nu samlet i ét samlet initiativ.

Succeskriterier

Der er opstillet følgende succeskriterier for projektet:

  • Mindst 120 SMVer gennemfører Servitize.DK Transform
  • Mindst 80 % af de virksomheder der gennemfører Servitize.DK Transform, har udviklet en strategi for serviceforretningen, og skabt en forankring i organisationen blandt nøglemedarbejdere i virksomheden.
  • Skaleringen af serviceforretningen er forankret i en forretningsmodel, som vil medføre en øget vækst i omsætningen på mellem 10 % og 25 % i de kommende 2-3 år, efter at Servitize.DK Transform er gennemført.
  • Mindst 70 % af de virksomheder som gennemfører Servitize.DK Transform vil efter forløbet blive videreført til en ekstern videnspartner (eksempelvis en IoT-leverandør, leverandør af ERP-systemer eller sensor-leverandør).
  • Servitize.DK Forum bidrager til, at op mod 75 % af de danske SMV-fremstillingsvirksomheder i målgruppen vurderer, at services bliver en stadig vigtigere del af forretningen de næste 2-3 år.

Få nyt fra Servitize.DK-projektet og bliv klogere på servitization

Servitize.DK er et samarbejde mellem

Sitet www.servitize.dk er udviklet af og drives af FORCE Technology på vegne af Servitize
© COPYRIGHT 2023 FORCE TECHNOLOGY, ALL RIGHTS RESERVED