Servitize – Fremtidens Bæredygtige Servicekoncepter

Om projektet

Danske fremstillingsvirksomheder kan ikke længere klare sig ved alene at sælge produkter. Servitize – Fremtidens Bæredygtige Servicekoncepter repræsenterer den næste generation af servitization og hjælper virksomhederne i transformationen fra primært at være produktleverandør til i højere grad at sælge bæredygtige serviceydelser.

Ambitionen er, at flere små og mellemstore industrivirksomheder omfavner mulighederne i servitization og dermed styrker deres position i den internationale konkurrence, hvor bæredygtige serviceydelser, der møder kundens behov, bliver en central konkurrenceparameter. Der er derfor fokus på at operationalisere bæredygtige servicekoncepter i den enkelte virksomhed og skabe mere værdi – med digitalisering som et væsentligt redskab.

Formål

Formålet med Servitize – Fremtidens Bæredygtige Servicekoncepter er at løfte konkurrenceevnen, væksten og værdiskabelsen blandt danske industrielle SMV’er gennem en øget udbredelse af bæredygtige og digitale serviceydelser og forretningskoncepter. Det sikrer vi gennem tilpassede forløb, der gør virksomhederne i stand til at møde stigende kundekrav, reducere omkostninger og forbedre deres bæredygtighedsmål.

Målgruppe

Målgruppen for Servitize – Fremtidens Bæredygtige Servicekoncepter er industrivirksomheder mellem 3 og 250 ansatte. Projektet er relevant for virksomheder, der allerede har en eksisterende serviceforretning eller overvejer at udvikle serviceydelser, hvor det er muligt at inddrage bæredygtighed.

Servitize – Fremtidens Bæredygtige Servicekoncepter løber fra 2023-2025. Klik her, hvis din virksomhed er interesseret i et tilpasset virksomhedsforløb.

Individuelle virksomhedsforløb

Forløbene forventes at strække sig over 2-3 måneder og indeholder 4 workshops med vide rammer for tilpasning og opfølgning, alt afhængig af de konkrete behov i virksomheden.
Din virksomhed vil have en individuel dialog med en konsulent fra Teknologisk Institut, FORCE Technology eller Alexandra Instituttet, som alle er godkendte tekniske serviceinstitutter (GTS-institutter). Der vil blive fokuseret på udvikling og/eller implementering af konkrete produkt-servicekoncepter med fokus på bæredygtighed, digitalisering og inddragelse af en eller flere dele af værdikæden og/eller økosystemet (fx en kunde og en leverandør eller partner).
Overordnet vil forløbet have fokus på at løse udfordringer/realisere potentialer i relation til temaer som: strategi og ledelse, bæredygtighed, digitalisering, kompetencer, design og organisering, samt udnyttelse af bæredygtighedsaspekter i værdikæden og/eller økosystemet.

Servitize – Fremtidens Bæredygtige Servicekoncepter bygger videre på viden og erfaringer fra projektet Servitize.DK, hvor der blev gennemført 130 individuelle virksomhedsforløb. Der tages udgangspunkt i virksomhedernes modenhed og bæredygtighedsmålsætning, som danner udgangspunkt for det individuelle forløb.

01 Kortlægning

Kortlægning af virksomhedens nuværende niveau af servitization, digitalisering og bæredygtighed. Ud fra niveauet vurderes virksomhedens bæredygtighedspotentiale og partnere, der kan understøtte dette potentiale, kortlægges.

02 Idégenerering

Der udvikles idéer, koncepter og initiativer, der kan øge virksomhedens væredygitghed og evt. understøtte resten af værdikædens grønne omstilling. Idéerne kan udvikles i samarbejde med de partnere (fx leverandører og kunder), der er identificeret i fase 1.

03 Partnerskabs- og økosystemdesign

Udvalgte bæredygtige initiativer igangsættes med udgangspunkt i partnerskabsdesign. Partnerskaberne skal skabe værdi for alle parter, slutbrugere og planeten.

04 Implementering og forankring

De igangsatte initiativer implementeres i virksomheden, og de bæredygtige potentialer forankres i virksomhedens strategi vha. en handlingsplan.

Projektbudget og egenfinansiering

Industriens Fond finansierer de individuelle virksomhedsprojekter, dog skal virksomhederne selv finansiere deres eget timeforbrug til vidensrådgivning og workshop i projektforløbet.

Ansøgningsfrist

Der er løbende ansøgningsfrist. Senest en måned efter indsendelse af ansøgning får ansøgere svar på, om deres projekter er udtaget.

Få nyt fra Servitize-projektet og bliv klogere på servitization

Servitize.DK er et samarbejde mellem

Sitet www.servitize.dk er udviklet af og drives af FORCE Technology på vegne af Servitize
© COPYRIGHT 2023 FORCE TECHNOLOGY, ALL RIGHTS RESERVED