PRAKSISGUIDE

Fra kundedata til datakunde

Guiden har til formål at give dig anvisninger på, hvordan du på struktureret vis kan arbejde med at udbygge kundeindsigten i din virksomhed i en tid, hvor kundeuniverset grundet den omsiggribende digitalisering er under konstant forandring.

Guiden har herved også til formål at give dig mulighed for at evaluere dybden af jeres nuværende kundeindsigt og dennes relevans i forhold til det digitale kundeunivers.

Læs praksisguiden, og bliv klogere.

Fra kundedata til datakunde