Hvad bringer du på markedet?

Vil du træffe de rette strategiske beslutninger i dag, er det nødvendigt med overblik over, hvad din virksomhed tilbyder og hvordan. Det kan du få hjælp til med en ny praksisguide fra CBS

Hvad tilbyder din virksomhed? Spørgsmålet er indlysende vigtigt for enhver virksomhed, men det bliver også stadigt mere kompliceret at svare nøjagtigt på. For nye teknologier har givet nye måder at udvikle produkter og services på og nye måder for kunder og mellemmænd at opnå værdi af det, en virksomhed tilbyder. Den nye praksisguide ‘Map Your Market Offerings: What Kind of Value Proposition Can Your Customers Buy From You?’ er skrevet af Thomas Ritter, Carsten Lund Pedersen og Poul Houmann Andersen, CBS, og den tilbyder et rammeværk, der kan hjælpe dig og din virksomhed til en dybere forståelse af, hvad I tilbyder markedet, og hvordan det skaber værdi for jeres kunder.

Værdifuld indsigt

Praksisguiden er baseret på anerkendt teori inden for innovation, strategi, marketing og forretningsmodeller samt på viden indsamlet via 19 interviews med ledere fra produktionsvirksomheder, der også tilbyder services. Ved hjælp af enkle og brugbare værktøjer får især ledere af produktionsvirksomheder mulighed for at opnå bedre indsigt i, hvad deres virksomhed tilbyder. I en tid, hvor udviklingen af forretningsmodeller og teknologier er hastig, er den indsigt værdifuld – og den er noget nær essentiel, hvis man skal træffe strategiske beslutninger på det rette grundlag.

Værdifuld indsigt

Praksisguiden er baseret på anerkendt teori inden for innovation, strategi, marketing og forretningsmodeller samt på viden indsamlet via 19 interviews med ledere fra produktionsvirksomheder, der også tilbyder services. Ved hjælp af enkle og brugbare værktøjer får især ledere af produktionsvirksomheder mulighed for at opnå bedre indsigt i, hvad deres virksomhed tilbyder. I en tid, hvor udviklingen af forretningsmodeller og teknologier er hastig, er den indsigt værdifuld – og den er noget nær essentiel, hvis man skal træffe strategiske beslutninger på det rette grundlag.

Bedre forståelse af egen forretning

Praksisguiden definerer 4 centrale elementer, der tilsammen definerer det, en virksomhed tilbyder markedet.

  • Delene i det virksomheden tilbyder (produkt, service og platform)
  • Hvordan de dele er sammensat eller blandet
  • Hvordan partnere i samarbejde med virksomheden tilbyder værdi til kunderne
  • Hvordan virksomheden bliver betalt og i hvad

Hvert element bliver gennemgået i praksisguiden og forklaret med genkendelige eksempler fra hverdagen, og hvert afsnit indeholder enkle spørgsmål, som man som leder eller organisation kan stille sig selv for at forstå sin egen forretning bedre.

Udover at opnå en mere reflekteret og velovervejet stillingtagen til sin virksomhed, dens rolle på markedet og dens muligheder for at skabe værdi for sine kunder giver praksisguiden også mulighed for at samle svarene i en overskuelig oversigt ­– et ‘Market Offering Map’ – der nøjagtigt kortlægger, hvad din virksomhed tilbyder.

Hvad bringer du på markedet?

Carsten Lund Pedersen, Thomas Ritter, Poul Houman Andersen

Department of Strategy and Innovation

Ved hjælp af enkle og brugbare værktøjer får du mulighed for at opnå bedre indsigt i, hvad din virksomhed tilbyder

Få nyt fra Servitize.DK-projektet og bliv klogere på servitization

Servitize.DK finansieres af

Industriens Fond støtter servitize.dk

Servitize.DK er et samarbejde mellem

Sitet www.servitize.dk er udviklet af og drives af FORCE Technology på vegne af Servitize
© COPYRIGHT 2023 FORCE TECHNOLOGY, ALL RIGHTS RESERVED