Om Servitize.DK

Servitization er industrivirksomheders transformation fra primært at være en produktleverandør til i højere grad at sælge services knyttet til produkterne. Formålet med servitization er at forbedre indtjeningen, forlænge produkters levetid i markedet, skabe mere konkurrencedygtige virksomheder og skabe et tættere bånd mellem kunde og leverandør.

Ambitionen med Servitize.DK er, at flere små og mellemstore virksomheder (SMVer) omfavner mulighederne i servitization, og dermed styrkes i den internationale konkurrence, hvor serviceydelser målrettet kundens behov bliver en stadig mere central konkurrenceparameter. Projektet har således stor fokus på operationalisering i den enkelte virksomhed af eksisterende viden på området.

Formål

Formålet med Servitize.DK er at løfte konkurrenceevnen, vækst og værdiskabelsen blandt danske industrielle SMVer gennem en øget udbredelse af produkt-service forretningskoncepter i virksomhederne. Værdiskabelsen skal være ”additionel”, det vil sige set i forhold til en situation, hvor de ikke havde deltaget i aktiviteterne.

Den primære målgruppe for Servitize.DK er industrielle SMVer med mellem 20 – 250 ansatte. Servitize.DK løber i perioden 2019-2022.